Privacyverklaring

Wie zijn we

Ons website-adres is: www.thefoodvoyage.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Food Voyage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de blog en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Je naam
– E-mailadres
– IP-adres
– Evt. je eigen website-url
Deze gegevens worden verwerkt zodat er op The Food Voyage reacties achter kunnen worden gelaten of er contact met The Food Voyage opgenomen kan worden.
Bij het meedoen met winacties kan het zijn dat er gevraagd wordt naar: je naam en adresgegevens. Het IP-adres en e-mailadres is dan reeds bij ons bekend. Jouw adresgegevens worden gevraagd zodat The Food Voyage de prijs per post kan versturen. In geval dat het bedrijf zelf de prijs verstuurt, worden jouw adresgegevens enkel na explicite toestemming doorgestuurd naar het desbetreffende bedrijf.
The Food Voyage publiceert geen persoonlijke gegevens zonder dat je er toestemming voor is gegeven. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. De reacties onder de blogposts blijven bewaard zolang de blog The Food Voyage en/of het artikel online staat. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Mailverkeer met persoonlijke gegevens worden verwijderd nadat deze niet meer nodig zijn (bijvoorbeeld na het versturen van een prijs).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

The Food Voyage heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. The Food Voyage kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. The Food Voyage raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat The Food Voyage zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via thefoodvoyageblog@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Food Voyage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het ontvangen van een e-mailbericht na het plaatsen van een nieuwe blogpost
– The Food Voyage analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Het kunnen plaatsen van reacties onder blogposts

Delen van persoonsgegevens met derden

The Food Voyage verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Food Voyage gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Food Voyage gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan door middel van een pop-up venster.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Google Analytics wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de bezoekers van The Food Voyage. De cookies die bewaard worden zijn analytische cookies.
Op The Food Voyage is het mogelijk om pagina’s en blogposts te delen op diverse social mediakanalen (onder andere Facebook, Twitter, Pinterest). Dit kan door middel van het gebruiken van bestemde buttons onder elke blogpost. Om deze functie te laten werken wordt er gebruik gemaakt cookies zodat de socialmediawebsite jou herkent als je iets van deze website wil delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Food Voyage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar thefoodvoyageblog@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

The Food Voyage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Food Voyage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via thefoodvoyageblog@gmail.com

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijden worden aangepast.